Dogoterapia

Od kwietnia 2017 nie prowadzimy zajęć dogoterapii.

Cywińska – certyfikowana dogoterapeutka, mgr pedagogiki

Prowadzimy dogoterapię w przedszkolach, ośrodkach pomocy społecznej, szkołach specjalnych, itp.

Kontakt: 603 397 237 oraz 661 969 039

 

Dogoterapia  to jedna z metod rehabilitacji, w której odpowiednio przeszkolony PIES- Przyjaciel wspomaga terapeutę (często wolontariusza) w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych a także pomaga osobom starszym czy zagubionym w zachowaniu lub wręcz nawiązaniu kontaktów ze światem zewnętrznym.

 

Cele dogoterapii:

Prowadzenie zajęć z udziałem psa ma na celu między innymi:

– przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem,
– akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu,
– nawiązanie i pogłębianie kontaktu z psem,
– kształtowanie pozytywnych emocji dziecka,
– pobudzanie zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i węchu,
– koncentrację uwagi,
– rozpoznawanie części ciała człowieka i psa,
– podejmowanie różnych form działań ruchowych w obecności
psa i w kontakcie z nim,
– naukę relaksacji w obecności psa,
– umożliwienie dziecku wykonywanie wybranych czynności
pielęgnacyjnych przy psie,
– jeżeli to możliwe – rozwijanie mowy, wzbogacanie
słownictwa oraz nazywanie własnych emocji,
– wykonywanie czynności porządkowych w kontakcie z psem,   – uczenie zasad bezpiecznego postępowania z psem, itp.

Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw mających służyć podstawowemu celowi dogoterapii: rozwojowi dziecka, pobudzeniu jego zmysłów i pozytywnych emocji.

 

Korzyści płynące z dogoterapii:

– przynosi radość i wywołuje uśmiech,
– pozwala rozwijać kontakty społeczne,
– poprawia komunikację,
– pozwala myśleć o czymś innym niż własna osoba, wiek,
choroba.
– stymuluje ruch i aktywność, samodzielność
i odpowiedzialność,
– daje możliwość okazania uczuć,
– wytwarza swoistą więź: człowiek – zwierzę,
– podwyższa pewność siebie, nadaje życiu sens,
– pomaga zdobyć nowych przyjaciół,
– ułatwia przejść przez samotność, chorobę i depresję,
– rozwija funkcje poznawcze, koncentrację uwagi, orientację
przestrzenną,
– uczy samoakceptacji.